Traduc originalul / copie

Pentru traducerea documentului este necesar originalul sau o copie lizibilă

Pentru o traducere simplă, este suficient un document în format Word, PDF, o scanare sau un format similar.

Dacă aveți nevoie de o traducere autorizată, depinde de scopul pentru care această traducere se efectuează. În cazul în care traducerea autorizată este necesară, spre exemplu, pentru a fi prezentată unei autorități, instituții sau în alte scopuri oficiale, ceea ce corespunde majoritatea cazurilor, ar trebui să Vă informați la autoritatea respectivă, dacă traducerea autorizată este valabilă de pe un document în original sau o copie. În majoritatea cazurilor autoritățile respective cer ca traducerea autorizată să corespundă originalului. Dacă nu sunteți siguri de cerințele impuse și doriți să perfectați documentele corect, Vă recomand să-mi trimiteți documentul în original.

În formula de certificare confirm, în calitate de traducătoare autorizată, corectitudinea traducerii cu textul înscrisului, aplicând semnătura proprie, data și ștampila. De asemenea, se va aplica mențiunea, dacă traducerea a fost efectuată de pe înscris în original sau o copie.

F.Lau

Read also x