FAQ

Ce este o traducere autorizată?
Pe lângă traducerea simplă a documentelor, multe instituții de stat cer și o traducere autorizată, atunci când perfectarea actelor se face în scopuri oficiale. O traducere autorizată a certificatelor, atestatelor sau altor documente se efectuează exclusiv de un traducător jurat în fața unei instanțe de judecată din Germania. În calitate de traducătoare autorizată pentru limba română de către președinta Tribunalului Regional din Bremen, mi se conferă competența de a efectua traduceri autorizate. Acestea cuprind o gamă largă de documente, cum ar fi: certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de divorț, certificate de schimbare a numelui, diplome, caziere juridice ș. a.
Traduc originalul / copie

Pentru traducerea documentului este necesar originalul sau o copie lizibilă

Pentru o traducere simplă, este suficient un document în format Word, PDF, o scanare sau un format similar.

Dacă aveți nevoie de o traducere autorizată, depinde de scopul pentru care această traducere se efectuează. În cazul în care traducerea autorizată este necesară, spre exemplu, pentru a fi prezentată unei autorități, instituții sau în alte scopuri oficiale, ceea ce corespunde majoritatea cazurilor, ar trebui să Vă informați la autoritatea respectivă, dacă traducerea autorizată este valabilă de pe un document în original sau o copie. În majoritatea cazurilor autoritățile respective cer ca traducerea autorizată să corespundă originalului. Dacă nu sunteți siguri de cerințele impuse și doriți să perfectați documentele corect, Vă recomand să-mi trimiteți documentul în original.

În formula de certificare confirm, în calitate de traducătoare autorizată, corectitudinea traducerii cu textul înscrisului, aplicând semnătura proprie, data și ștampila. De asemenea, se va aplica mențiunea, dacă traducerea a fost efectuată de pe înscris în original sau o copie.

Expedierea documentelor / traducerilor

Modul de expediere a documentelor pentru traducere

Certificatele în original Vă recomand să mi le trimiteți prin intermediul unei scrisori recomandate (per Einschreiben). În acest mod veți putea mereu urmări statusul expedierii dumneavoastră.

De asemenea, puteți să puneți documentele în original direct în cutia mea poștală. datele privind adresa mea poștală vi le trimit împreună cu cotația.

În cazul în care traducerea se va face în baza unei copii, este suficient trimiterea documentului pe e-mail la info@uebersetzungen-elau.de.

Modul de returnare a documentelor / expedierea traducerii

Documentele în original, inclusiv traducerea acestora, vor fi expediate prin poșta recomandată.

Documentele copii se vor expedia în plic format A4 prin poșta regulată.

În cazul traducerilor de înscrisuri fără o certificare, traducerea simplă se va expedia via e-mail.

Procesul de expediere a actelor îl discutăm în prealabil cu dumneavoastră.

Durata

Timpul de prelucrare a documentelor depinde, de obicei, de volumul comenzii.

Traducerea documentelor de tip „standard“, cum ar fi certificate, diplome durează de la o zi până la două zile lucrătoare.

Traducerea înscrisurilor, ce conțin mai multe pagini, de exemplu contractelor, hotărârilor de judecată, cererilor introductive, conturilor anuale (bilanț) și altele, se efectuează în decurs de mai multe zile lucrătoare. Durata traducerii se va discuta în fiecare caz în parte.